نقشه روستای روداب غربی

نقشه روستاهای شهرستان بم

نقشه روستاهای شهرستان بم

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بم شامل ۴ روستا می شود. بم از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دهبکری، نقشه حومه بم، نقشه روستای کرک و نارتیج، نقشه روستای روداب غربی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dehbakri 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه روستای دهبکری
homeh bam 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه حومه بم
homeh bam 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه حومه بم
homeh bam 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه حومه بم
homeh bam 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه حومه بم
homeh bam 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه حومه بم
homeh bam 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه حومه بم
kark va nartij 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه روستای کرک و نارتیج
rodab gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه روستای روداب غربی
rodab gharbi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه روستای روداب غربی
rodab gharbi 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه روستای روداب غربی
rodab gharbi 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بم
نقشه روستای روداب غربی

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران