نقشه روستای پی وشک

نقشه روستاهای شهرستان جاسک

نقشه روستاهای شهرستان جاسک

 

نقشه روستاهای شهرستان جاسک شامل ۵ روستا می شود. جاسک از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای گابریک، نقشه روستای جاسک، نقشه روستای کنگان، نقشه روستای پی وشک، نقشه روستای سورک می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

gabrik 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای گابریک
gabrik 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای گابریک
gabrik 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای گابریک
gabrik 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای گابریک
gabrik 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای گابریک
gabrik 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای گابریک
jask 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای جاسک
jask 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای جاسک
jask 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای جاسک
jask 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای جاسک
kangan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای کنگان
pi vashk 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای پی وشک
sork 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای سورک
sork 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای سورک
sork 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای سورک
sork 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جاسک
نقشه روستای سورک

منبع: سازمان مرکز آمار ایران