نقشه روستای کوه شاه

نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد

نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد

 

نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد شامل ۶ روستا می شود. حاجی آباد از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای احمدی، نقشه روستای آشکارا، نقشه روستای درآگا، نقشه روستای فارغان، نقشه روستای کوه شاه، نقشه روستای طارم می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

ahmadi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای احمدی
ashkara 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای آشکارا
daraga 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای درآگا
daraga 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای درآگا
daraga 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای درآگا
daraga 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای درآگا
farghan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای فارغان
koh shah 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای کوه شاه
tarom 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای طارم
tarom 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای طارم
tarom 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای طارم
tarom 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان حاجی آباد
نقشه روستای طارم

منبع: سازمان مرکز آمار ایران