نقشه روستای گزین

نقشه روستاهای شهرستان هفتگل

نقشه روستاهای شهرستان هفتگل

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان هفتگل شامل ۳ روستا می شود. هفتگل از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای گزین، نقشه حومه هفتگل، نقشه روستای رغیوه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

gazin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان هفتگل
نقشه روستای گزین
homeh haftgol 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هفتگل
نقشه حومه هفتگل
raghiveh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان هفتگل
نقشه روستای رغیوه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران