نقشه روستای سرابیز

نقشه روستاهای شهرستان باشت

نقشه روستاهای شهرستان باشت

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان باشت شامل ۴ روستا می شود. باشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بابوئی، نقشه روستای کوه مره خامی، نقشه روستای سرابیز، نقشه روستای تلخاب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

baboi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باشت
نقشه روستای بابوئی
koh mareh khami 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باشت
نقشه روستای کوه مره خامی
sarabiz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باشت
نقشه روستای سرابیز
telkhab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باشت
نقشه روستای تلخاب

منبع: سازمان مرکز آمار ایران