نقشه روستای هندیجان شرقی

نقشه روستاهای شهرستان هندیجان

نقشه روستاهای شهرستان هندیجان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان هندیجان شامل ۴ روستا می شود. هندیجان از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چم خلف عیسی، نقشه روستای هندیجان غربی، نقشه روستای هندیجان شرقی، نقشه روستای سورین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای چم خلف عیسی
نقشه روستای چم خلف عیسی
نقشه روستای چم خلف عیسی
نقشه روستای چم خلف عیسی
نقشه روستای هندیجان غربی
نقشه روستای هندیجان غربی
نقشه روستای هندیجان شرقی
نقشه روستای هندیجان شرقی
نقشه روستای هندیجان شرقی
نقشه روستای هندیجان شرقی
نقشه روستای هندیجان شرقی
نقشه روستای هندیجان شرقی
نقشه روستای سورین
نقشه روستای سورین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران