نقشه روستای هندیجان شرقی

نقشه روستاهای شهرستان هندیجان

نقشه روستاهای شهرستان هندیجان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان هندیجان شامل ۴ روستا می شود. هندیجان از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چم خلف عیسی، نقشه روستای هندیجان غربی، نقشه روستای هندیجان شرقی، نقشه روستای سورین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

chem khalaf isa 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هندیجان
نقشه روستای چم خلف عیسی
chem khalaf isa 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هندیجان
نقشه روستای چم خلف عیسی
hendigan gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هندیجان
نقشه روستای هندیجان غربی
hendigan sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هندیجان
نقشه روستای هندیجان شرقی
hendigan sharghi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هندیجان
نقشه روستای هندیجان شرقی
hendigan sharghi 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هندیجان
نقشه روستای هندیجان شرقی
sorin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان هندیجان
نقشه روستای سورین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران