نقشه روستای دادنجان

نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد

 

نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد

نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد شامل ۵ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای احمد آباد، نقشه روستای دادنجان، نقشه روستای جایدشت، نقشه روستای خواجه ای، نقشه روستای پر زیتون می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

ahmad abad firuzabad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد
نقشه روستای احمد آباد
dadanjan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد
نقشه روستای دادنجان
khajei 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد
نقشه روستای جایدشت
parzeiton 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد
نقشه روستای پر زیتون
jaidasht 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزآباد
نقشه روستای جایدشت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران