نقشه روستای نگین کویر

نقشه روستاهای شهرستان فهرج

نقشه روستاهای شهرستان فهرج

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فهرج شامل ۴ روستا می شود. فهرج از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای برج اکرم، نقشه روستای چاهد گل، نقشه روستای فهرج، نقشه روستای نگین کویر می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

borj akram 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای برج اکرم
chahed gal 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای چاهد گل
fahraj 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای فهرج
fahraj 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای فهرج
fahraj 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای فهرج
fahraj 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای فهرج
fahraj 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای فهرج
negin kavir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فهرج
نقشه روستای نگین کویر

منبع: سازمان مرکز آمار ایران