نقشه روستای حور

نقشه روستاهای شهرستان فاریاب

نقشه روستاهای شهرستان فاریاب

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فاریاب شامل ۴ روستا می شود. فاریاب از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای گلاشگرد، نقشه روستای حور، نقشه روستای مهروئیه، نقشه روستای زهمکان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

galashgard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فاریاب
نقشه روستای گلاشگرد
hor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فاریاب
نقشه روستای حور
mehroieh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فاریاب
نقشه روستای مهروئیه
zahmkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فاریاب
نقشه روستای زهمکان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران