نقشه روستای سرخ قلعه

نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج

نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج

 

 

نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج شامل ۵ روستا می شود. قلعه گنج از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چاه دادخدا، نقشه روستای قلعه گنج، نقشه روستای مارز، نقشه روستای رمشک، نقشه روستای سرخ قلعه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

chah dadkhoda 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای چاه دادخدا

chah dadkhoda 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج

chah dadkhoda 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای چاه دادخدا
chah dadkhoda 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای چاه دادخدا
chah dadkhoda 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای چاه دادخدا
chah dadkhoda 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای چاه دادخدا
ghale ganj 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای قلعه گنج
marz 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای مارز
marz 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای مارز
marz 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای مارز
marz 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای مارز
ramshak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای رمشک
ramshak 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای رمشک
ramshak 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای رمشک
ramshak 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای رمشک
ramshak 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای رمشک
sorkh ghaleh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قلعه گنج
نقشه روستای سرخ قلعه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران