نقشه روستای حومه شمالی اسلام آباد غرب

نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب

نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب شامل ۷ روستا می شود. اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه است.

نقشه ها شامل نقشه روستای حسن آباد، نقشه روستای هرسم، نقشه روستای حومه جنوبی اسلام آباد غرب، نقشه روستای حومه شمالی اسلام آباد غرب، نقشه روستای حمیل، نقشه روستای منصوری، نقشه روستای شیان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

hasan abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه روستای حسن آباد
hersam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه روستای هرسم
homeh jonobi eslam abad gharb 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه روستای حومه جنوبی اسلام آباد غرب
homeh shomali eslam abad gharb 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه روستای حومه شمالی اسلام آباد غرب
homeil 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه روستای حمیل
mansori 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه روستای منصوری
shian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه روستای شیان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران