نقشه روستای روداب شرقی

نقشه روستاهای شهرستان نرماشیر

نقشه روستاهای شهرستان نرماشیر

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نرماشیر شامل ۴ روستا می شود. نرماشیر از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای عزیز آباد، نقشه روستای مومن آباد، نقشه روستای پشت رود، نقشه روستای روداب شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای عزیز آباد
نقشه روستای عزیز آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای پشت رود
نقشه روستای روداب شرقی
نقشه روستای روداب شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران