نقشه روستای میربیگ جنوبی

نقشه روستاهای شهرستان دلفان

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان دلفان

 

نقشه روستاهای شهرستان دلفان شامل ۱۰ روستا می شود. دلفان از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ایتیوند جنوبی، نقشه روستای ایتیوند شمالی، نقشه روستای کاکاوند غربی، نقشه روستای کاکاوند شرقی، نقشه روستای خاوه جنوبی، نقشه روستای خاوه شمالی، نقشه روستای میربیگ جنوبی، نقشه روستای میربیگ شمالی، نقشه روستای نور آباد، نقشه روستای نور علی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

itivand jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای ایتیوند جنوبی
itivand shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای ایتیوند شمالی
kakavand gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای کاکاوند غربی
kakavand sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای کاکاوند شرقی
khaveh jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای خاوه جنوبی
khaveh shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای خاوه شمالی
mirbeig jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای میربیگ جنوبی
mirbeig shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای میربیگ شمالی
nor abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای نور آباد
norali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دلفان
نقشه روستای نور علی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران