نقشه روستای میربیگ جنوبی

نقشه روستاهای شهرستان دلفان

نقشه روستاهای شهرستان دلفان

 

نقشه روستاهای شهرستان دلفان شامل ۱۰ روستا می شود. دلفان از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ایتیوند جنوبی، نقشه روستای ایتیوند شمالی، نقشه روستای کاکاوند غربی، نقشه روستای کاکاوند شرقی، نقشه روستای خاوه جنوبی، نقشه روستای خاوه شمالی، نقشه روستای میربیگ جنوبی، نقشه روستای میربیگ شمالی، نقشه روستای نور آباد، نقشه روستای نور علی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای ایتیوند جنوبی
نقشه روستای ایتیوند جنوبی
نقشه روستای ایتیوند شمالی
نقشه روستای ایتیوند شمالی
نقشه روستای کاکاوند غربی
نقشه روستای کاکاوند غربی
نقشه روستای کاکاوند شرقی
نقشه روستای کاکاوند شرقی
نقشه روستای خاوه جنوبی
نقشه روستای خاوه جنوبی
نقشه روستای خاوه شمالی
نقشه روستای خاوه شمالی
نقشه روستای میربیگ جنوبی
نقشه روستای میربیگ جنوبی
نقشه روستای میربیگ شمالی
نقشه روستای میربیگ شمالی
نقشه روستای نور آباد
نقشه روستای نور آباد
نقشه روستای نور علی
نقشه روستای نور علی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران