نقشه روستای کشکان شمالی

نقشه روستاهای شهرستان دوره

نقشه روستاهای شهرستان دوره

 

نقشه روستاهای شهرستان دوره شامل ۶ روستا می شود. دوره از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دوره، نقشه روستای کشکان جنوبی، نقشه روستای کشکان شمالی، نقشه روستای شوراب، نقشه روستای تشکن، نقشه روستای ویسیان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای دوره
نقشه روستای دوره
نقشه روستای کشکان جنوبی
نقشه روستای کشکان جنوبی
نقشه روستای کشکان شمالی
نقشه روستای کشکان شمالی
نقشه روستای شوراب
نقشه روستای شوراب
نقشه روستای تشکن
نقشه روستای تشکن
نقشه روستای ویسیان
نقشه روستای ویسیان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران