نقشه روستای حشمت آباد

نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)

نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)

 

نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر) شامل ۶ روستا می شود. سلسله (الشتر) از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دو آب، نقشه روستای فیروز آباد، نقشه روستای قلایی، نقشه روستای قلعه مظفری، نقشه روستای هنام، نقشه روستای یوسفوند می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای دو آب
نقشه روستای دو آب
نقشه روستای فیروز آباد
نقشه روستای فیروز آباد
نقشه روستای قلایی
نقشه روستای قلایی
نقشه روستای قلعه مظفری
نقشه روستای قلعه مظفری
نقشه روستای هنام
نقشه روستای هنام
نقشه روستای یوسفوند
نقشه روستای یوسفوند

منبع: سازمان مرکز آمار ایران