نقشه روستای حشمت آباد

نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)

 

نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر) شامل ۶ روستا می شود. سلسله (الشتر) از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دو آب، نقشه روستای فیروز آباد، نقشه روستای قلایی، نقشه روستای قلعه مظفری، نقشه روستای هنام، نقشه روستای یوسفوند می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

doab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)
نقشه روستای دو آب
firuz abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)
نقشه روستای فیروز آباد
ghalai 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)
نقشه روستای قلایی
ghaleh mozafari 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)
نقشه روستای قلعه مظفری
hanam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)
نقشه روستای هنام
yousefvand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سلسله (الشتر)
نقشه روستای یوسفوند

منبع: سازمان مرکز آمار ایران