نقشه روستای ئیلاق شمالی

نقشه روستاهای شهرستان دهگلان

نقشه روستاهای شهرستان دهگلان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان دهگلان شامل ۵ روستا می شود. دهگلان از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای قرو چای، نقشه روستای حومه دهگلان، نقشه روستای ئیلاق جنوبی، نقشه روستای ئیلاق شمالی، نقشه روستای سیس می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

gharve chai 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دهگلان
نقشه روستای قرو چای
homeh dehgalan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دهگلان
نقشه روستای حومه دهگلان
ilagh jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دهگلان
نقشه روستای ئیلاق جنوبی
ilagh shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دهگلان
نقشه روستای ئیلاق شمالی
sis 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دهگلان
نقشه روستای سیس

منبع: سازمان مرکز آمار ایران