نقشه روستای پیر تاج

نقشه روستاهای شهرستان بیجار

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان بیجار

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بیجار شامل ۱۱ روستا می شود. بیجار از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بابارشانی، نقشه روستای گرگین، نقشه روستای حومه بیجار، نقشه روستای کرانی، نقشه روستای خور خوره، نقشه روستای خسرو آباد، نقشه روستای نجف آباد، نقشه روستای پیر تاج، نقشه روستای سیاه منصور، نقشه روستای سیلتان، نقشه روستای طغامین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

babarashani 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای بابارشانی
gorgin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای گرگین
homeh bijar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای حومه بیجار
karani 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای کرانی
khor khoreh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای خور خوره
khosrow abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای خسرو آباد
najaf abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای نجف آباد
pir taj 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای پیر تاج
siah mansour 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای سیاه منصور
siltan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای سیلتان
taghamin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیجار
نقشه روستای طغامین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران