نقشه روستای رستاق

نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)

 

 

نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق) شامل ۳ روستا می شود. اشکذر (صدوق) از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای کذاب، نقشه روستای ندوشن، نقشه روستای رستاق می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

kazab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای کذاب
nadoshen 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای ندوشن
nadoshen 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای ندوشن
nadoshen 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای ندوشن
nadoshen 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای ندوشن
nadoshen 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای ندوشن
nadoshen 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای ندوشن
rastagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)
نقشه روستای رستاق

منبع: سازمان مرکز آمار ایران