نقشه روستای رستاق

نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)

نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق)

 

 

نقشه روستاهای شهرستان اشکذر (صدوق) شامل ۳ روستا می شود. اشکذر (صدوق) از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای کذاب، نقشه روستای ندوشن، نقشه روستای رستاق می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای کذاب
نقشه روستای کذاب
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای ندوشن
نقشه روستای رستاق
نقشه روستای رستاق

منبع: سازمان مرکز آمار ایران