نقشه روستای ایثار

نقشه روستاهای شهرستان خاتم

نقشه روستاهای شهرستان خاتم

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خاتم شامل ۴ روستا می شود. خاتم از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چاهک، نقشه روستای فتح آباد، نقشه روستای هرابر جان، نقشه روستای ایثار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

chahak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای چاهک
fath abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای فتح آباد
harabar jan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای هرابر جان
harabar jan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای هرابر جان
harabar jan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای هرابر جان
harabar jan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای هرابر جان
harabar jan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای هرابر جان
harabar jan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای هرابر جان
isar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خاتم
نقشه روستای ایثار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران