نقشه روستای زوارم

نقشه روستاهای شهرستان شیروان

نقشه روستاهای شهرستان شیروان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شیروان شامل ۹ روستا می شود. شیروان از توابع استان خراسان شمالی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای قوشخانه بالا، نقشه روستای قوشخانه پائین، نقشه روستای گلیان، نقشه حومه شیروان، نقشه روستای جیرستان، نقشه روستای سیوکانلو، نقشه روستای تکمران، نقشه روستای زوارم، نقشه روستای زیارت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای قوشخانه بالا
نقشه روستای قوشخانه بالا
نقشه روستای قوشخانه پائین
نقشه روستای قوشخانه پائین
نقشه روستای گلیان
نقشه روستای گلیان
نقشه حومه شیروان
نقشه حومه شیروان
نقشه روستای جیرستان
نقشه روستای جیرستان
نقشه روستای سیوکانلو
نقشه روستای سیوکانلو
نقشه روستای تکمران
نقشه روستای تکمران
نقشه روستای زوارم
نقشه روستای زوارم
نقشه روستای زیارت
نقشه روستای زیارت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران