نقشه روستای زوارم

نقشه روستاهای شهرستان شیروان

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان شیروان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شیروان شامل ۹ روستا می شود. شیروان از توابع استان خراسان شمالی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای قوشخانه بالا، نقشه روستای قوشخانه پائین، نقشه روستای گلیان، نقشه حومه شیروان، نقشه روستای جیرستان، نقشه روستای سیوکانلو، نقشه روستای تکمران، نقشه روستای زوارم، نقشه روستای زیارت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ghoshkhaneh bala 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای قوشخانه بالا
ghoshkhaneh pain 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای قوشخانه پائین
glian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای گلیان
homeh shirvan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه حومه شیروان
jirestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای جیرستان
siokanlo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای سیوکانلو
takmaran 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای تکمران
zavarem 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای زوارم
ziarat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیروان
نقشه روستای زیارت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران