نقشه روستای سنگر

نقشه روستاهای شهرستان فاروج

نقشه روستاهای شهرستان فاروج

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فاروج شامل ۵ روستا می شود. فاروج از توابع استان خراسان شمالی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فاروج، نقشه روستای حصار، نقشه روستای سنگر، نقشه روستای شاه جهان، نقشه روستای تیتکانلو می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

faroj 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فاروج
نقشه روستای فاروج
hesar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فاروج
نقشه روستای حصار
sangar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فاروج
نقشه روستای سنگر
shah jahan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فاروج
نقشه روستای شاه جهان
titkanlo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فاروج
نقشه روستای تیتکانلو

منبع: سازمان مرکز آمار ایران