نقشه روستای اسفرجان

نقشه روستاهای شهرستان شهرضا

نقشه روستاهای شهرستان شهرضا

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شهرضا شامل ۴ روستا می شود. شهرضا از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دشت، نقشه روستای اسفرجان، نقشه روستای هرویه، نقشه روستای منظریه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dasht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهرضا
نقشه روستای دشت
esferjan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهرضا
نقشه روستای اسفرجان
heravieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شهرضا
نقشه روستای هرویه
manzarie 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهرضا
نقشه روستای منظریه

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران