نقشه روستای زرکان

نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر شامل ۴ روستا می شود. شاهین شهر از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای برخوار غربی، نقشه روستای مورچه خورت، نقشه روستای ونداده، نقشه روستای زرکان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

barkhar gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای برخوار غربی
morcheh khort 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای مورچه خورت
morcheh khort 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای مورچه خورت
morcheh khort 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای مورچه خورت
morcheh khort 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای مورچه خورت
vandadeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای ونداده
vandadeh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای ونداده
vandadeh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای ونداده
vandadeh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای ونداده
zarkan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای زرکان
zarkan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای زرکان
zarkan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای زرکان
zarkan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شاهین شهر
نقشه روستای زرکان

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران