نقشه حومه شرقی رامهرمز

نقشه روستاهای شهرستان رامهرمز

نقشه روستاهای شهرستان رامهرمز

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان رامهرمز شامل ۴ روستا می شود. رامهرمز از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ابوالفارس، نقشه حومه غربی رامهرمز، نقشه حومه شرقی رامهرمز، نقشه روستای سلطان آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

aboulfares 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامهرمز
نقشه روستای ابوالفارس
homeh gharbi ramhormoz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامهرمز
نقشه حومه غربی رامهرمز
homeh sharghi ramhormoz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامهرمز
نقشه حومه شرقی رامهرمز
soltan abad 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامهرمز
نقشه روستای سلطان آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران