نقشه روستای خیبر

نقشه روستاهای شهرستان دزفول

نقشه روستاهای شهرستان دزفول

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان دزفول شامل ۱۱ روستا می شود. دزفول از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای احمد فداله، نقشه روستای چغامیش، نقشه روستای دره کاید، نقشه روستای امامزاده سید محمود، نقشه روستای قبله ای، نقشه روستای خیبر، نقشه روستای ماهور برنجی، نقشه روستای سردشت، نقشه روستای سید ولی الدین، نقشه روستای شهی، نقشه روستای شمس آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ahmad fadaleh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای احمد فداله
choghamish 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای چغامیش
dareh kaid 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای دره کاید
emamzadeh syed mahmoud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای امامزاده سید محمود
gheblei 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای قبله ای
kheibar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای خیبر
mahor berenji 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای ماهور برنجی
sardasht 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای سردشت
seyed vali ad din 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای سید ولی الدین
shahi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای شهی
shams abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان دزفول
نقشه روستای شمس آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران