نقشه روستای نه

نقشه روستاهای شهرستان نهبندان

نقشه روستاهای شهرستان نهبندان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نهبندان شامل ۵ روستا می شود. نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای عربخانه، نقشه روستای بندان، نقشه روستای میغان، نقشه روستای نه، نقشه روستای شوسف می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای عربخانه
نقشه روستای عربخانه
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای بندان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای میغان
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای شوسف
نقشه روستای شوسف
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای نه
نقشه روستای شوسف
نقشه روستای شوسف
نقشه روستای شوسف
نقشه روستای شوسف
نقشه روستای شوسف
نقشه روستای شوسف

منبع: سازمان مرکز آمار ایران