نقشه روستای میاندشت

نقشه روستاهای شهرستان درمیان

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان درمیان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان درمیان شامل ۶ روستا می شود. درمیان از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای درمیان، نقشه روستای فخرود، نقشه روستای گزیک، نقشه روستای قهستان، نقشه روستای میاندشت، نقشه روستای طبس مسینا می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

dormian 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای درمیان
dormian 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای درمیان
dormian 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای درمیان
fakhroud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای فخرود
gazik 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای گزیک
ghahestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای قهستان
miandasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای میاندشت
tabas mesina 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درمیان
نقشه روستای طبس مسینا

منبع: سازمان مرکز آمار ایران