نقشه روستای نقدی

نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر

مِشگین‌شهر سومین شهر بزرگ استان اردبیل در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان مشگین‌شهر قراردارد.

جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۷۴٬۱۰۹ تن است. تقریباً همه مردم این شهر آذربایجانی، مسلمان و شیعه دوازده‌امامی هستند و به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند.

نام قدیمی و اصلی این شهر خیاو است.(البته در کتاب حمدالله مستوفی مشگین شهر از خیاو فعلی که به مشگین شهر معروف شده جدا شمرده شده است. برای اطلاع بیشتر کتاب حمدالله مستوفی را مطالعه کنید) نام خی او به معنی مشک آب برگرفته از پهلوی پارتی است. شهر خیاو (خیوو=Xiyov یا خیاو=Xiyav) در دوره‌هایی در تاریخ اسلام، میمند نام داشته. در روزگار سلجوقیان و اتابکان آذربایجان آن را وراوی می‌نامیدند. در سال ۱۰۶۴ میلادی بعد از حمله سلطان آلپ‌ارسلان به گرجستان و تسلیم شدن حاکم آنجا، بعضی امرای گرجستانی اسیر و سپس مسلمان شدند. یکی از این امرا بیشکین بود که سلطان آلپ‌ارسلان این شهر را به وی بخشید و بعد از آن به نام وی خوانده شد. این نام بعدها توسط مردم محل به صورت میشگین تلفظ شد. در دوره حکومت رضاشاه، در سال ۱۳۱۶ خورشیدی، به فرمان وی نام خیاو به مشگین‌شهر تغییر یافت. ریزآبه‌های ساوالان (سبلان) به سوی خیاو می‌آیند و این منطقه سفره‌های زیرزمینی خوبی دارد. واژه خیاو در زبان‌های ایرانی حالت محل پرآب و پردرخت و محل گذر از میان آب و درخت را تداعی می‌کند. رودخانهٔ مشگین‌شهر که امروزه قره سو نام دارد نیز در قدیم اندرآب نام داشته.

 

در این مطلب نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر که شامل ۱۲ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای ارشق غربی، نقشه روستای ارشق مرکزی، نقشه روستای ارشق شمالی، نقشه روستای دشت، نقشه روستای قره سو، نقشه روستای لاهرود، نقشه روستای مشگین غربی، نقشه روستای مشگین شرقی، نقشه روستای نقدی، نقشه روستای صلوات، نقشه روستای شعبان، نقشه روستای یافت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

arshagh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای ارشق غربی
arshagh markazi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای ارشق مرکزی
arshagh shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای ارشق شمالی
dasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای دشت
ghara so 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای قره سو
lahroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای لاهرود
meshgin gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای مشگین غربی
meshgin sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای مشگین شرقی
naghdi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای نقدی
salavat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای صلوات
shaban 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای شعبان
yaft 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشگین شهر
نقشه روستای یافت