نقشه روستای رباط جز

نقشه روستاهای شهرستان خوشاب

نقشه روستاهای شهرستان خوشاب

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خوشاب شامل ۵ روستا می شود. خوشاب از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای مشکان، نقشه روستای رباط جز، نقشه روستای سلطان آباد، نقشه طبس، نقشه روستای یام می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

meshkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خوشاب
نقشه روستای مشکان
robat joz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خوشاب
نقشه روستای رباط جز
soltan abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خوشاب
نقشه روستای سلطان آباد
tabas 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خوشاب
نقشه طبس
yam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خوشاب
نقشه روستای یام

منبع: سازمان مرکز آمار ایران