نقشه روستای قره باشلو

نقشه روستاهای شهرستان درگز

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان درگز

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان درگز شامل ۷ روستا می شود. درگز از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای درونگر، نقشه روستای دیباج، نقشه روستای قره باشلو، نقشه روستای میان کوه، نقشه روستای شهرستانه، نقشه روستای تکاب، نقشه روستای زنگلانلو می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

darongar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان درگز
نقشه روستای درونگر
dibaj 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان درگز
نقشه روستای دیباج
ghara bashlo 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درگز
نقشه روستای قره باشلو
mian koh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درگز
نقشه روستای میان کوه
shahrestaneh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درگز
نقشه روستای شهرستانه
takab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان درگز
نقشه روستای تکاب
zanglanlo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان درگز
نقشه روستای زنگلانلو

منبع: سازمان مرکز آمار ایران