نقشه روستای ماربین سفلی

نقشه روستاهای شهرستان خمینی شهر

نقشه روستاهای شهرستان خمینی شهر

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خمینی شهر شامل ۳ روستا می شود. خمینی شهر از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ماربین علیا، نقشه روستای ماربین سفلی، نقشه روستای ماربین وسطی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

marbin olia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خمینی شهر
نقشه روستای ماربین علیا
marbin sofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خمینی شهر
نقشه روستای ماربین سفلی
marbin vosta 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خمینی شهر
نقشه روستای ماربین وسطی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران