نقشه روستای چنارود شمالی

نقشه روستاهای شهرستان چادگان

نقشه روستاهای شهرستان چادگان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان چادگان شامل ۴ روستا می شود. چادگان از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بوتر سرخ، نقشه روستای چنارود جنوبی، نقشه روستای چنارود شمالی، نقشه روستای اوه آهنگر می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

boter sorkh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چادگان
نقشه روستای بوتر سرخ
chenaroud jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چادگان
نقشه روستای چنارود جنوبی
chenaroud shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چادگان
نقشه روستای چنارود شمالی
uh ahangar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چادگان
نقشه روستای اوه آهنگر

منبع: سازمان مرکز آمار ایران