نقشه محمد آباد

نقشه روستاهای شهرستان کرج

نقشه روستاهای شهرستان کرج

شهرستان کَرَج یکی از شهرستان‌های استان البرز است. این شهرستان در شرق استان البرز قرار دارد.

این شهرستان پرجمعیت‌ترین شهرستان استان البرز است. مرکز این شهرستان، شهر کرج است.

شهرستان کرج در سال ۱۳۳۳ تأسیس گردید، محدوده اولیه این شهرستان برابر با استان البرز کنونی بود تا اینکه شهرستان ساوجبلاغ در سال ۱۳۶۸ از کرج جدا شد، البته قلمرو اولیه شهرستان ساوجبلاغ علاوه بر قلمرو کنونی شامل دو شهرستان نظرآباد و طالقان نیز می‌شد، زمانی که استان البرز تأسیس شد، اشتهارد و فردیس نیز بخشی از شهرستان بودند، اما شهرستان اشتهارد در سال ۱۳۹۱ و شهرستان فردیس در خرداد سال ۱۳۹۲ از این شهرستان جدا شدند.

در این مطلب نقشه روستاهای شهرستان کرج که شامل ۷ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای آدران، نقشه روستای آسارا، نقشه روستای گرمدره، نقشه روستای کمال آباد، نقشه روستای محمد آباد، نقشه روستای نسا، نقشه روستای پلنگ آباد، نقشه روستای آدران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

نقشه آسارا
نقشه آسارا
نقشه گرمدره
نقشه گرمدره
نقشه محمد آباد
نقشه محمد آباد
متن نسا
متن نسا
نقشه پلنگ آباد
نقشه پلنگ آباد
نقشه آدران
نقشه آدران