نقشه محمد آباد

نقشه روستاهای شهرستان کرج

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان کرج

شهرستان کَرَج یکی از شهرستان‌های استان البرز است. این شهرستان در شرق استان البرز قرار دارد.

این شهرستان پرجمعیت‌ترین شهرستان استان البرز است. مرکز این شهرستان، شهر کرج است.

شهرستان کرج در سال ۱۳۳۳ تأسیس گردید، محدوده اولیه این شهرستان برابر با استان البرز کنونی بود تا اینکه شهرستان ساوجبلاغ در سال ۱۳۶۸ از کرج جدا شد، البته قلمرو اولیه شهرستان ساوجبلاغ علاوه بر قلمرو کنونی شامل دو شهرستان نظرآباد و طالقان نیز می‌شد، زمانی که استان البرز تأسیس شد، اشتهارد و فردیس نیز بخشی از شهرستان بودند، اما شهرستان اشتهارد در سال ۱۳۹۱ و شهرستان فردیس در خرداد سال ۱۳۹۲ از این شهرستان جدا شدند.

در این مطلب نقشه روستاهای شهرستان کرج که شامل ۷ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای آدران، نقشه روستای آسارا، نقشه روستای گرمدره، نقشه روستای کمال آباد، نقشه روستای محمد آباد، نقشه روستای نسا، نقشه روستای پلنگ آباد، نقشه روستای آدران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

asara 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرج
نقشه آسارا
garm dareh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرج
نقشه گرمدره
mohammad abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرج
نقشه محمد آباد
nesa 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرج
متن نسا
palang abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرج
نقشه پلنگ آباد
adran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرج
نقشه آدران