نقشه روستای سبز دشت

نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ شامل ۱۰ روستا می شود. کبودرآهنگ از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای علی صدر، نقشه روستای گل تپه، نقشه روستای حاجی لو، نقشه روستای کوهین، نقشه روستای مهربان علیا، نقشه روستای مهربان سفلی، نقشه روستای راهب، نقشه روستای سبز دشت، نقشه روستای سرداران، نقشه روستای شیرین سو می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای علی صدر
نقشه روستای علی صدر
نقشه روستای گل تپه
نقشه روستای گل تپه
نقشه روستای حاجی لو
نقشه روستای حاجی لو
نقشه روستای کوهین
نقشه روستای کوهین
نقشه روستای مهربان علیا
نقشه روستای مهربان علیا
نقشه روستای مهربان سفلی
نقشه روستای مهربان سفلی
نقشه روستای راهب
نقشه روستای راهب
نقشه روستای سبز دشت
نقشه روستای سبز دشت
نقشه روستای سرداران
نقشه روستای سرداران
نقشه روستای شیرین سو
نقشه روستای شیرین سو

منبع: سازمان مرکز آمار ایران