نقشه روستای سبز دشت

نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ شامل ۱۰ روستا می شود. کبودرآهنگ از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای علی صدر، نقشه روستای گل تپه، نقشه روستای حاجی لو، نقشه روستای کوهین، نقشه روستای مهربان علیا، نقشه روستای مهربان سفلی، نقشه روستای راهب، نقشه روستای سبز دشت، نقشه روستای سرداران، نقشه روستای شیرین سو می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

ali sadr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای علی صدر
gol tapeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای گل تپه
haji lo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای حاجی لو
kohin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای کوهین
mehraban olia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای مهربان علیا
mehraban sofla 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای مهربان سفلی
raheb 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای راهب
sabz dasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای سبز دشت
sardaran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای سرداران
shirin so 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
نقشه روستای شیرین سو

منبع: سازمان مرکز آمار ایران