نقشه روستای خرم دشت

نقشه روستاهای شهرستان فامنین

نقشه روستاهای شهرستان فامنین

 

نقشه روستاهای شهرستان فامنین

نقشه روستاهای شهرستان فامنین شامل ۴ روستا می شود. فامنین از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای خرم دشت، نقشه روستای مفتح، نقشه روستای پیشخور، نقشه روستای زردشت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

khoram dasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فامنین
نقشه روستای خرم دشت
mofateh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فامنین
نقشه روستای مفتح
pishkhor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فامنین
نقشه روستای پیشخور
zardasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فامنین
نقشه روستای زردشت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران