نقشه حومه شرقی ایذه

نقشه روستاهای شهرستان ایذه

نقشه روستاهای شهرستان ایذه

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ایذه شامل ۱۰ روستا می شود. ایذه از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دهدز، نقشه روستای دنباله رود جنوبی، نقشه روستای دنباله رود شمالی، نقشه روستای هلایجان، نقشه حومه غربی ایذه، نقشه حومه شرقی ایذه، نقشه روستای مرغا، نقشه روستای پیان، نقشه روستای سوسن غربی، نقشه روستای سوسن شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

dehdez 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای دهدز
donbaleh roud jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای دنباله رود جنوبی
donbaleh roud shomali 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای دنباله رود شمالی
helaijan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای هلایجان
homeh gharbi izeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه حومه غربی ایذه
homeh sharghi izeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه حومه شرقی ایذه
morgha 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای مرغا
pian 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای پیان
sosan gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای سوسن غربی
sosan sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ایذه
نقشه روستای سوسن شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران