نقشه روستای منگشت

نقشه روستاهای شهرستان باغملک

نقشه روستاهای شهرستان باغملک

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان باغملک شامل ۸ روستا می شود. باغملک از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای قلعه تل، نقشه روستای هپرو، نقشه روستای منگشت، نقشه روستای میداود، نقشه روستای رود زرد، نقشه روستای سرله، نقشه روستای صیدون جنوبی، نقشه روستای صیدون شمالی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ghaleh tel 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای قلعه تل
haparo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای هپرو
mangasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای منگشت
midavad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای میداود
roudzard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای رود زرد
sarleh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای سرله
sidon jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای صیدون جنوبی
sidon shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان باغملک
نقشه روستای صیدون شمالی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران