نقشه روستای تلخاب

نقشه روستاهای شهرستان فراهان

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان فراهان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فراهان شامل ۴ روستا می شود. فراهان از توابع استان مرکزی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فرمهین، نقشه روستای فشک، نقشه روستای خنجین، نقشه روستای تلخاب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

farmahin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فراهان
نقشه روستای فرمهین
fashk 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فراهان
نقشه روستای فشک
khanjin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فراهان
نقشه روستای خنجین
talkhab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فراهان
نقشه روستای تلخاب

منبع: سازمان مرکز آمار ایران