نقشه روستای پل دوآب

نقشه روستاهای شهرستان شازند

نقشه روستاهای شهرستان شازند

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شازند شامل ۹ روستا می شود. شازند از توابع استان مرکزی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آستانه، نقشه روستای قره کهریز، نقشه روستای هندودر، نقشه روستای کزاز، نقشه روستای کوهسار، نقشه روستای مالمیر، نقشه روستای نهرمیان، نقشه روستای پل دوآب، نقشه روستای زالیان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

astaneh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای آستانه
ghara kahriz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای قره کهریز
hendodar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای هندودر
kazaz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای کزاز
kohsar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای کوهسار
malmir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای مالمیر
nahramian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای نهرمیان
poldoab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شازند
نقشه روستای پل دوآب

zalian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شازند

منبع: سازمان مرکز آمار ایران