نقشه روستای پیر سهراب

نقشه روستاهای شهرستان چابهار

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان چابهار

 

 

نقشه روستاهای شهرستان چابهار شامل ۷ روستا می شود. چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای باهو کلات، نقشه روستای کمبل سلیمان، نقشه روستای نگور، نقشه روستای پیر سهراب، نقشه روستای پلان، نقشه روستای سندمیر ثوبان، نقشه روستای تلنگ می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

baho kalat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای باهو کلات
baho kalat 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای باهو کلات
baho kalat 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای باهو کلات
baho kalat 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای باهو کلات
kambal soleiman 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای کمبل سلیمان
nagor 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای نگور
pir sohrab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای پیر سهراب
plan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای پلان
sandmir soban 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای سندمیر ثوبان
talang 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چابهار
نقشه روستای تلنگ

منبع: سازمان مرکز آمار ایران