نقشه روستای سررود شمالی

نقشه روستاهای شهرستان بویراحمد

نقشه روستاهای شهرستان بویراحمد

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بویراحمد شامل ۹ روستا می شود. بویراحمد از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چین، نقشه روستای دشت روم، نقشه روستای کاکان، نقشه روستای لوداب، نقشه روستای مارگون، نقشه روستای سررود جنوبی، نقشه روستای سررود شمالی، نقشه روستای سپیدار، نقشه روستای زیلائی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای چین
نقشه روستای چین
نقشه روستای دشت روم
نقشه روستای دشت روم
نقشه روستای کاکان
نقشه روستای کاکان
نقشه روستای لوداب
نقشه روستای لوداب
نقشه روستای مارگون
نقشه روستای مارگون
نقشه روستای سررود جنوبی
نقشه روستای سررود جنوبی
نقشه روستای سررود شمالی
نقشه روستای سررود شمالی
نقشه روستای سپیدار
نقشه روستای سپیدار
نقشه روستای زیلائی
نقشه روستای زیلائی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران