نقشه روستای بهمبئی گرمسیری شمالی

نقشه روستاهای شهرستان بهمئی

نقشه روستاهای شهرستان بهمئی

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بهمئی شامل ۴ روستا می شود. بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بهمبئی گرمسیری جنوبی، نقشه روستای بهمبئی گرمسیری شمالی، نقشه روستای کفش کنان، نقشه روستای سر آسیاب یوسفی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bahmai garmsiri jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهمئی
نقشه روستای بهمبئی گرمسیری جنوبی
bahmai garmsiri shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهمئی
نقشه روستای بهمبئی گرمسیری شمالی
kafsh kanan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهمئی
نقشه روستای کفش کنان
sar asiab yousefi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهمئی
نقشه روستای سر آسیاب یوسفی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران