نقشه روستای کرند

نقشه روستاهای شهرستان بشرویه

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان بشرویه

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بشرویه شامل ۴ روستا می شود. بشرویه از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای علی جمال، نقشه روستای ارسک، نقشه روستای کرند، نقشه روستای رقه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ali jamal 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
ali jamal 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
ali jamal 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
ali jamal 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
ali jamal 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
ali jamal 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
ali jamal 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
ali jamal 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای علی جمال
arsak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای ارسک
karand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای کرند
rogheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بشرویه
نقشه روستای رقه

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران