نقشه روستای بابلرود

نقشه روستاهای شهرستان بابلسر

نقشه روستاهای شهرستان بابلسر

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بابلسر شامل ۶ روستا می شود. بابلسر از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای عزیزک، نقشه روستای بابلرود، نقشه روستای بهنمیر، نقشه روستای خشکرود، نقشه روستای پازوار، نقشه روستای ساحلی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

azizak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابلسر
نقشه روستای عزیزک
babolroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابلسر
نقشه روستای بابلرود
bahnamir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابلسر
نقشه روستای بهنمیر
koshkroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابلسر
نقشه روستای خشکرود
pazoar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابلسر
نقشه روستای پازوار
saheli 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابلسر
نقشه روستای ساحلی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران