نقشه روستای علیا

نقشه روستاهای شهرستان اردستان

نقشه روستاهای شهرستان اردستان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان اردستان شامل ۷ روستا می شود. اردستان از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای برزاوند، نقشه روستای گرمسیر، نقشه روستای همبرات، نقشه روستای کچو، نقشه روستای علیا، نقشه ریگستان، نقشه روستای سفلی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

barzavand 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای برزاوند
garmsir 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای گرمسیر
garmsir 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای گرمسیر
hambarat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای همبرات
kacho 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای کچو
olia 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای علیا
rigestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه ریگستان
rigestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه ریگستان
rigestan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه ریگستان
rigestan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه ریگستان
rigestan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه ریگستان
rigestan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه ریگستان
rigestan 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه ریگستان
sofla 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای سفلی
sofla 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای سفلی
sofla 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای سفلی
sofla 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان اردستان
نقشه روستای سفلی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران