نقشه کویرات

نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل

نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل

 

 

نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل شامل ۳ روستا می شود. آران و بیدگل از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه کویر، نقشه کویرات، نقشه سفید دشت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

kavir 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه کویر
kavir 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه کویر
kavir 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه کویر
kavir 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه کویر
kavirat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه کویرات
sefid dasht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه سفید دشت
sefid dasht 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه سفید دشت
sefid dasht 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آران و بیدگل
نقشه سفید دشت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران