نقشه روستای مشک آباد

نقشه روستاهای شهرستان اراک

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان اراک

 

 

نقشه روستاهای شهرستان اراک شامل ۱۰ روستا می شود. اراک از توابع استان مرکزی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای امان آباد، نقشه روستای امیریه، نقشه روستای داود آباد، نقشه روستای حاجی آباد، نقشه روستای مشهد الکوبه، نقشه روستای مشهد میقان، نقشه روستای معصومیه، نقشه روستای مشک آباد، نقشه روستای سده، نقشه روستای شمس آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

aman abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای امان آباد
amirieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای امیریه
davod abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای داود آباد
haji abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای حاجی آباد
mashhad alkobeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای مشهد الکوبه
mashhad mighan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای مشهد میقان
masomieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای معصومیه
moshk abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای مشک آباد
sadeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای سده
shams abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اراک
نقشه روستای شمس آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران