نقشه روستای گزل گچیلو

نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان

نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان شامل ۵ روستا می شود. ماهنشان از توابع استان زنجان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای انگوران، نقشه روستای قلعه جوق، نقشه روستای گزل گچیلو، نقشه روستای ماهنشان، نقشه روستای اوریاد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

angoran 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان
نقشه روستای انگوران
ghaleh jogh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان
نقشه روستای قلعه جوق
ghezel gachilo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان
نقشه روستای گزل گچیلو
mahneshan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان
نقشه روستای ماهنشان
uriad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ماهنشان
نقشه روستای اوریاد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران