نقشه روستای مهراباد

نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه

نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه شامل ۴ روستا می شود. ابرکوه از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اسفندار، نقشه روستای فراغه، نقشه روستای مهراباد، نقشه روستای تیرجرد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

esfandar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای اسفندار
esfandar 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای اسفندار
esfandar 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای اسفندار
esfandar 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای اسفندار
faragheh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای فراغه
mehrabad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای مهراباد
tirjard 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای تیرجرد
tirjard 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای تیرجرد
tirjard 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای تیرجرد
tirjard 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ابرکوه
نقشه روستای تیرجرد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران