نقشه روستای خسرو شیرین

نقشه روستاهای شهرستان آباده

نقشه روستاهای شهرستان آباده

 

نقشه روستاهای شهرستان آباده

نقشه روستاهای شهرستان آباده شامل ۵ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای بهمن، نقشه روستای بیدک، نقشه روستای ایزد خواست، نقشه روستای خسرو شیرین، نقشه روستای سورمق می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

bahman 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای بهمن
bahman 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای بهمن
bahman 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای بهمن
bidak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای بیدک
khosro shirin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای خسرو شیرین
sormogh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای سورمق
bahman 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای بهمن
izad khast 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای ایزد خواست
bahman 4 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آباده
نقشه روستای بهمن

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران